Hva er egentlig sirkulær økonomi?

Vi lever i en tid hvor tiltak for å rette på miljøendringene og tilretteleggelser for det grønne skiftet er i vinden. Et av disse tiltakene er et push mot en mer sirkulær økonomi. Du har sikkert hørt begrepet før, men hva betyr det egentlig? Og hvorfor er det viktig?

Foto: Pexels

Sirkulær økonomi er i vinden, både her til lands og internasjonalt, og kanskje spesielt i Europa. EU har lansert sin Circular Economy Action Plan, som er en omfattende plan for hvordan Europa skal komme godt i gang med denne endringen, og komme først ut av startblokkene. Planen konkluderer med at det er på høy tid at vi endrer hvordan vi ser verdikjedene og utnytter våre ressurser.

The transition to the circular economy will be systemic, deep and transformative, in the EU and beyond. It will be disruptive at times, so it has to be fair. It will require an alignment and cooperation of all stakeholders at all levels - EU, national, regional and local, and international. [EU Circular Economy Action Plan]

Men hva er egentlig da en sirkulær økonomi? Jo, i dag har vi i stor grad et lineært syn på verdikjedene våre. Det går fra design og utvinning, til produksjon og bruk, før det så kastes og avfallshåndteres eller forbrennes. Det er her vi må endre våre handlinger og visjoner. Det enkle vil være å tenke på en sirkulær økonomi tar i bruk mer av avfallet gjennom resirkulering, gjenbruk og ombruk, men en sirkulær økonomi er mer enn det. Regjeringen skriver at en sirkulær økonomi er:

En sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbrukeressursene mer effektivt.

Alt dette vil si at en sirkulær økonomisk tankegang begynner allerede i designet av et produkt, hvor tanken om hele materialets livsfase må være med i tankene. Slik kan man oppnå at materialer best kan utnyttes etter et produkts endte levetid.

Sirkulær økonomi omfatter også reparasjon, ombruk og gjenbruk av produkter. Derfor er det viktig at produktene designes og produseres på en måte som tilrettelegger for at forbrukerne kan gjøre nettopp det.

Og hvorfor er det viktig? Vi lever i en verden med begrensede ressurser og økende forbruk. Regionalt har Trøndelag et mål om å bli klimanøytrale innen 2030. Miljødirektoratet skriver på sine sider at:

Mer effektiv bruk av ressurser reduserer klimagassutslipp, bremser tapet av naturmangfold, reduserer forurensningsbelastningen og bidrar til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Omstilling til sirkulær økonomi er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn, og for å nå FNs bærekraftsmål. [Miljødirektoratet]

Skrevet av:
Øyvind Bang Fjørtoft, NiT

Hva er egentlig sirkulær økonomi?

Vi lever i en tid hvor tiltak for å rette på miljøendringene og tilretteleggelser for det grønne skiftet er i vinden. Et av disse tiltakene er et push mot en mer sirkulær økonomi. Du har sikkert hørt begrepet før, men hva betyr det egentlig? Og hvorfor er det viktig?

Foto: Pexels

Sirkulær økonomi er i vinden, både her til lands og internasjonalt, og kanskje spesielt i Europa. EU har lansert sin Circular Economy Action Plan, som er en omfattende plan for hvordan Europa skal komme godt i gang med denne endringen, og komme først ut av startblokkene. Planen konkluderer med at det er på høy tid at vi endrer hvordan vi ser verdikjedene og utnytter våre ressurser.

The transition to the circular economy will be systemic, deep and transformative, in the EU and beyond. It will be disruptive at times, so it has to be fair. It will require an alignment and cooperation of all stakeholders at all levels - EU, national, regional and local, and international. [EU Circular Economy Action Plan]

Men hva er egentlig da en sirkulær økonomi? Jo, i dag har vi i stor grad et lineært syn på verdikjedene våre. Det går fra design og utvinning, til produksjon og bruk, før det så kastes og avfallshåndteres eller forbrennes. Det er her vi må endre våre handlinger og visjoner. Det enkle vil være å tenke på en sirkulær økonomi tar i bruk mer av avfallet gjennom resirkulering, gjenbruk og ombruk, men en sirkulær økonomi er mer enn det. Regjeringen skriver at en sirkulær økonomi er:

En sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbrukeressursene mer effektivt.

Alt dette vil si at en sirkulær økonomisk tankegang begynner allerede i designet av et produkt, hvor tanken om hele materialets livsfase må være med i tankene. Slik kan man oppnå at materialer best kan utnyttes etter et produkts endte levetid.

Sirkulær økonomi omfatter også reparasjon, ombruk og gjenbruk av produkter. Derfor er det viktig at produktene designes og produseres på en måte som tilrettelegger for at forbrukerne kan gjøre nettopp det.

Og hvorfor er det viktig? Vi lever i en verden med begrensede ressurser og økende forbruk. Regionalt har Trøndelag et mål om å bli klimanøytrale innen 2030. Miljødirektoratet skriver på sine sider at:

Mer effektiv bruk av ressurser reduserer klimagassutslipp, bremser tapet av naturmangfold, reduserer forurensningsbelastningen og bidrar til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Omstilling til sirkulær økonomi er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn, og for å nå FNs bærekraftsmål. [Miljødirektoratet]

Skrevet av:
Øyvind Bang Fjørtoft, NiT