Om Sirkulært-prosjektet

Vi er på god vei inn i det avgjørende tiåret, og tiden fram mot 2030 vil kjennetegnes av store endringer i næringslivet. Derfor setter vi i gang Sirkulært-prosjektet akkurat nå.

Sirkulært er totalt sett et prosjekt som skal tilrettelegge for omstilling av næringslivet i Trondheimsregionen mot en sirkulær økonomi. Prosjektet er et svar på målsetninger satt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og skal tilrettelegge for at næringslivet kan utnytte de mulighetene som dette gir. Prosjektet planlegges å gå over en periode på 5 år og vi er nå inn i fase 1 som planlegges å vare ut 2021.

Hovedprinsippet til en sirkulær økonomi er å skape et mer bærekraftig samfunn hvor vi frikobler økt verdiskaping fra en økning i ressursbruk. Det vi i dag kaller søppel vil i framtiden være “sekundærråstoff”. Fra en lineær tenkemåte hvor vi i produserer, bruker og kaster, sier Gartner at verden innen 2029 vil ha gått over til en sirkulær økonomi hvor vi designer, produserer og bruker produkter og tjenester på nye måter, og hvor materialene går inn i en evig materialstrøm.


Ellen McArthur Foundation peker på at måten vi produserer/bruker produkter, og hvordan vi produserer mat, vil måtte stå for 45% av reduksjonene i klimagassutslipp. I følge Circularity Gap Report for Norge (2020) må vi ha en sirkulær økonomi for å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Med dette i bakhodet vil den sirkulære økonomien være sentral i å nå nasjonale og regionale klimamål:

 • Trøndelag Fylkeskommune jobber mot et klimanøytralt Trøndelag i 2030 (Regional strategi for klimaomstilling)
 • Trondheim kommune skal redusere direkte klimagassutslipp med 80% innen 2030 (Trondheim kommunes klimaplan)
 • Norge har som ambisjon å redusere klimagassutslipp med 50-55% innen 2030.


Som følge av koblingen mellom en sirkulær økonomi og klimamål så har EU i mars 2020 publisert Circular Economy Action Plan, som en del av vekststrategien European Green Deal. Regjeringen i Norge planlegger samtidig lansering av en norsk strategi for sirkulærøkonomi innen utgangen av 2020. Trøndelag fylkeskommune sa allerede i sin verdiskapningsstrategi fra 2017 at sirkulærøkonomi er et av deres satsingsområder, og sirkulærøkonomi er et sentralt fokusområde for Bærekraftssenteret som p.t. er organisert i Trondheim kommune.


Dette skjer akkurat nå og offentlige aktører på alle nivå er på ballen. Over de neste årene vil det som en følge komme nye krav og rammebetingelser som i stor grad vil påvirke næringslivet i Trondheimsregionen og Trøndelag.


Det er allerede mange initiativ på gang, bl.a. flere innovasjonsprosjekter initiert av Trøndelag Fylkeskommune og oppstartsselskaper samt stor forskningsaktivitet hos SINTEF og NTNU. Vi må nå tenke skalering av oppmerksomheten, slik at, ikke bare innovatørene, men også fast followers og followers - altså de som ofte er raske å plukke opp nye idéer - blir inspirert til å sette i gang omstillingen. Det er per i dag ikke nok oppmerksomhet rundt tematikken i næringslivet, noe vi ønsker å bidra til å endre.


Næringsforeningen i Trondheimsregionsn jobb er i så måte å stimulere næringslivet til å kunne ligge på eller i front av utviklingen, noe vi er godt egnet til på grunn av vår nøytrale posisjon, tillit og nettverk blant næringsliv, akademia/F&U og offentlig sektor. For å skalere må vi nå få næringslivet til å i større grad initiere prosjekter selv. Derfor er Sirkulært et tidsriktig tiltak akkurat nå.

Vi skal bygge prosjektet på tre fronter: Informasjonskampanje, events og kartlegging/rigging.

Fase 1 av Sirkulært deles inn i tre deler, som hver har sin rolle i å bygge kjennskap/kunnskap, nettverk og begynne mobiliseringen mot et mer sirkulært næringsliv.

 • Informasjonskampanje: Vi skal bruke tilgjengelige kanaler i en informasjonskampanje med mål om å bygge kjennskap og kunnskap rundt sirkulærøkonomi, skape debatt og få fram de gode eksemplene som allerede eksisterer i regionen.
 • Events: Events trengs for å komme tettere på tematikken og for å skape debatt rundt hva et fokus på sirkulærøkonomi vil bety for næringslivet i Trondheimsregionen. I tillegg er events viktige for å bygge nødvendig nettverk og fange opp evt. samarbeidsmuligheter.
 • Kartlegging og rigging: Hvordan skal vi måle suksess? Hvem skal være involvert? Hvilke initiativer finnes i dag? Hvordan skal vi bygge en samarbeidsplattform som hjelper oss med å lykkes? Hvordan deler vi informasjon? Dette er elementer som er kritiske suksessfaktorer for det videre arbeidet, og er viktige spørsmål å svare på i fase 1 av prosjektet.

Lyst til å høre mer og involvere deg i prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Torstein Langeland på torstein@nitr.no eller +47 954 611 57

Skrevet av:

Om Sirkulært-prosjektet

Vi er på god vei inn i det avgjørende tiåret, og tiden fram mot 2030 vil kjennetegnes av store endringer i næringslivet. Derfor setter vi i gang Sirkulært-prosjektet akkurat nå.

Sirkulært er totalt sett et prosjekt som skal tilrettelegge for omstilling av næringslivet i Trondheimsregionen mot en sirkulær økonomi. Prosjektet er et svar på målsetninger satt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og skal tilrettelegge for at næringslivet kan utnytte de mulighetene som dette gir. Prosjektet planlegges å gå over en periode på 5 år og vi er nå inn i fase 1 som planlegges å vare ut 2021.

Hovedprinsippet til en sirkulær økonomi er å skape et mer bærekraftig samfunn hvor vi frikobler økt verdiskaping fra en økning i ressursbruk. Det vi i dag kaller søppel vil i framtiden være “sekundærråstoff”. Fra en lineær tenkemåte hvor vi i produserer, bruker og kaster, sier Gartner at verden innen 2029 vil ha gått over til en sirkulær økonomi hvor vi designer, produserer og bruker produkter og tjenester på nye måter, og hvor materialene går inn i en evig materialstrøm.


Ellen McArthur Foundation peker på at måten vi produserer/bruker produkter, og hvordan vi produserer mat, vil måtte stå for 45% av reduksjonene i klimagassutslipp. I følge Circularity Gap Report for Norge (2020) må vi ha en sirkulær økonomi for å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Med dette i bakhodet vil den sirkulære økonomien være sentral i å nå nasjonale og regionale klimamål:

 • Trøndelag Fylkeskommune jobber mot et klimanøytralt Trøndelag i 2030 (Regional strategi for klimaomstilling)
 • Trondheim kommune skal redusere direkte klimagassutslipp med 80% innen 2030 (Trondheim kommunes klimaplan)
 • Norge har som ambisjon å redusere klimagassutslipp med 50-55% innen 2030.


Som følge av koblingen mellom en sirkulær økonomi og klimamål så har EU i mars 2020 publisert Circular Economy Action Plan, som en del av vekststrategien European Green Deal. Regjeringen i Norge planlegger samtidig lansering av en norsk strategi for sirkulærøkonomi innen utgangen av 2020. Trøndelag fylkeskommune sa allerede i sin verdiskapningsstrategi fra 2017 at sirkulærøkonomi er et av deres satsingsområder, og sirkulærøkonomi er et sentralt fokusområde for Bærekraftssenteret som p.t. er organisert i Trondheim kommune.


Dette skjer akkurat nå og offentlige aktører på alle nivå er på ballen. Over de neste årene vil det som en følge komme nye krav og rammebetingelser som i stor grad vil påvirke næringslivet i Trondheimsregionen og Trøndelag.


Det er allerede mange initiativ på gang, bl.a. flere innovasjonsprosjekter initiert av Trøndelag Fylkeskommune og oppstartsselskaper samt stor forskningsaktivitet hos SINTEF og NTNU. Vi må nå tenke skalering av oppmerksomheten, slik at, ikke bare innovatørene, men også fast followers og followers - altså de som ofte er raske å plukke opp nye idéer - blir inspirert til å sette i gang omstillingen. Det er per i dag ikke nok oppmerksomhet rundt tematikken i næringslivet, noe vi ønsker å bidra til å endre.


Næringsforeningen i Trondheimsregionsn jobb er i så måte å stimulere næringslivet til å kunne ligge på eller i front av utviklingen, noe vi er godt egnet til på grunn av vår nøytrale posisjon, tillit og nettverk blant næringsliv, akademia/F&U og offentlig sektor. For å skalere må vi nå få næringslivet til å i større grad initiere prosjekter selv. Derfor er Sirkulært et tidsriktig tiltak akkurat nå.

Vi skal bygge prosjektet på tre fronter: Informasjonskampanje, events og kartlegging/rigging.

Fase 1 av Sirkulært deles inn i tre deler, som hver har sin rolle i å bygge kjennskap/kunnskap, nettverk og begynne mobiliseringen mot et mer sirkulært næringsliv.

 • Informasjonskampanje: Vi skal bruke tilgjengelige kanaler i en informasjonskampanje med mål om å bygge kjennskap og kunnskap rundt sirkulærøkonomi, skape debatt og få fram de gode eksemplene som allerede eksisterer i regionen.
 • Events: Events trengs for å komme tettere på tematikken og for å skape debatt rundt hva et fokus på sirkulærøkonomi vil bety for næringslivet i Trondheimsregionen. I tillegg er events viktige for å bygge nødvendig nettverk og fange opp evt. samarbeidsmuligheter.
 • Kartlegging og rigging: Hvordan skal vi måle suksess? Hvem skal være involvert? Hvilke initiativer finnes i dag? Hvordan skal vi bygge en samarbeidsplattform som hjelper oss med å lykkes? Hvordan deler vi informasjon? Dette er elementer som er kritiske suksessfaktorer for det videre arbeidet, og er viktige spørsmål å svare på i fase 1 av prosjektet.

Lyst til å høre mer og involvere deg i prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Torstein Langeland på torstein@nitr.no eller +47 954 611 57

Skrevet av: