R- Strategi for sirkulær økonomi

I omstillingen til en sirkulær økonomi kreves og en viktig omstilling i våre handlingsmønstre. Hvordan skal vi bli sirkulære om vi ikke tenker sirkulært? Et verktøy for å tenke mer sirkulært er en strategi der vi bruker de 10 R-ene når vi skal ta beslutninger.

R- strategien representerer 10 ulike ord på R som kan være nyttige å huske i situasjoner der vi skal kjøpe noe nytt, kaste noe gammelt, pusse opp kontoret eller andre beslutningssituasjoner. Om man har som ønske å ta grønnere valg, kan dermed disse R-ene være et enkelt og fint tanke-verktøy. Merk at man ofte er innom bare en eller noen få av R-ene, du skal ikke nødvendigvis gjennom alle ti hver gang.

Refuse

Avstå fra innkjøp som ikke er nødvendige

Tenk for eksempel gjennom hvor nødvendig produktet er og hvor mange ganger det vil bli brukt. Kan du leie eller låne det i stedet? 

Rethink

Tenk nytt. Hvordan kan ulike ressurser du har utnyttes enda bedre? 

 • Kan du leie ut produkter i stedet for å selge, og hvilke tjenester kan vi i såfall ta oss betalt for? Se for eksempel mot Jernia, som låner ut verktøy og tepperens. De skaper og økonomisk verdi ved å slipe kniver for kunden, så skaper de verdi og utnytter ressursene bedre enn om alle kjøper hver sin knivsliper.
 • Kan du få redusert mengden avfallstoffer eller svinn fra egen drift? Et godt eksempel på Rethink er Fjellreven som har funnet løsninger for å bruke opp tekstil-rester.
 • ShareNotWaste tenkte nytt og utviklet Fuud- appen, som skal bidra til å redusere matsvinn ved at alle som har matressurser, som et epletre, bærbusker eller liknende som de ikke bruker opp, kan dele dette med andre.

Reduce

Øk effektiviteten i ressursutnyttelsen slik at du ikke trenger like mye nye ressurser.

 • Kan du for eksempel dele/ leie ut enkelte maskiner til andre bedrifter, så ikke alle må kjøpe en maskin hver?
 • Kan man redusere innkjøpet på uniformer? Kanskje man kan bestille kun når det trengs, i stedet for nye og oppdaterte uniformer fra år til år?
 • Et eksempel er å leie kontormøbler i stedet for å eie dem, for eksempel gjennom GoGood.

Re-use

Gjenbruk ressurser, enten andre sine ressurser eller ting som man besitter internt.

 • Kanskje du kan kjøpe et skrivebord gjennom gjenbruk- og ombruk-aktører som Transit, Finn.no, BrukOm, Movement eller Tise.
 • Finn gjenbrukte datamaskiner gjennom for eksempel Atea, Movement eller IT Marked. De har rutiner for å sikre datamaskinene. Atea har og rutiner for å hjelpe deg å gjenbruke utstyr som ikke lengre fungerer.

Repair

Reparer det du har, eller send det til reparasjon.

Om møbler eksempelvis blir ødelagt kan man reparere det gjennom f.eks Transit, GoGood eller Edvard Eriksen.

Man kan også undersøke om leverandøren av det ødelagte produktet leverer reservedeler, slik at det kan fikses.

Refurbish

Puss opp det du har, slik at det ser fint ut igjen og passer inn der du skal ha det.

Eksempelvis kan vi pusse ned, male, trekke om eller liknende, slik at alt passer sammen i samme stil på kontoret.

 • Skal du pusse opp et møbel kan du få gode råd på malebutikker til hvordan du selv kan pusse og male det best mulig.
 • Det finnes bedrifter som kan pusse opp alt fra kontorstoler og sofaer, til bokhyller og kommoder. Sjekk eksempelvis ut Prima for å trekke om møbler.
 • Et eksempel er IKEA som har skapt verdiskapende forretning ut av Refurbish i sin Trash Collection.

Remanufacture

Bruk hele eller delene fra et avdanket produkt inn i et nytt produkt med samme funksjon.

 • Kanskje du kan ombruke vinduer fra ett bygg inn i et nytt bygg? Resirqel har blant annet brukte byggematerialer for salg. Les mer om ombruk i byggebransjen i Grønn Byggallianse sin artikkel her.
 • Kanskje kan man bruke bildeler fra en ødelagt bil inn i produksjonen av nye biler?
 • At mobiltelefoner i dag kan pantes er et godt eksempel, da metaller som gull, kobolt, tinn og nikkel gjenvinnes og ombrukes inn i produksjonen av nye telefoner. Slik holdes også metallene i kretsløpet, i stedet for å gå ut av det. Les mer om mobilens livssyklus her.

Repurpose

Bruk hele eller delene fra et avdanket produkt inn i et nytt produkt med en ny funksjon.

 • Kanskje man kan bruke hjulene fra en gammel kontorstol stol til et annet møbel?
 • Her kan man for eksempel sjekke ut Drivved.no som er en aktør som skaper verdi basert på å denne R-en, ved å for eksempel lage møbler til bad (her) og spisebord (her), av ytterkledninger fra gamle gårdsbygg og låver.

Recycle

Materialgjenvinn alt som kan materialgjenvinnes.

Eksempelvis kan gode sorteringsrutiner bidra til høy materialgjenvinning på for eksempel plast, gips, aluminium, matavfall, glass, hageavfall, papir, papp, stål, elektriske produkter også videre. Hver bedrift har ulikt avfall, og hvor og hvordan avfallet skal kastes kan være vanskelig å kartlegge. En god guide for å starte en rutine for sortering er å bruke Sortere.no, eller denne siden via Trondheims renholdsverk.

Recover

I de tilfellene der avfall ikke kan tas videre i kretsløpet, sørg for å gjenvinne energi av varmen når avfallet brennes.

Disse  R-ene er fine å ha med seg i omstillingen. Synes du likevel det er vanskelig å finne sirkulære løsninger på ulike problemstillinger? 

Del din problemstillingen på facebookgruppen "Sirkulærøkonomi i praksis" eller kontakt oss i Sirkulart, så kan vi hjelpe hverandre! 

Andre kilder:

Innovasjon Norge, (2021). innovasjonsavtalen2021 Statusrapport: Koronakrisens påvirkning på næringslivet. Side 87 – 88

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/om-innovasjon-norge/nyheter/innovasjonstalen-rapport_enkeltsider.pdf

Skrevet av:

R- Strategi for sirkulær økonomi

I omstillingen til en sirkulær økonomi kreves og en viktig omstilling i våre handlingsmønstre. Hvordan skal vi bli sirkulære om vi ikke tenker sirkulært? Et verktøy for å tenke mer sirkulært er en strategi der vi bruker de 10 R-ene når vi skal ta beslutninger.

R- strategien representerer 10 ulike ord på R som kan være nyttige å huske i situasjoner der vi skal kjøpe noe nytt, kaste noe gammelt, pusse opp kontoret eller andre beslutningssituasjoner. Om man har som ønske å ta grønnere valg, kan dermed disse R-ene være et enkelt og fint tanke-verktøy. Merk at man ofte er innom bare en eller noen få av R-ene, du skal ikke nødvendigvis gjennom alle ti hver gang.

Refuse

Avstå fra innkjøp som ikke er nødvendige

Tenk for eksempel gjennom hvor nødvendig produktet er og hvor mange ganger det vil bli brukt. Kan du leie eller låne det i stedet? 

Rethink

Tenk nytt. Hvordan kan ulike ressurser du har utnyttes enda bedre? 

 • Kan du leie ut produkter i stedet for å selge, og hvilke tjenester kan vi i såfall ta oss betalt for? Se for eksempel mot Jernia, som låner ut verktøy og tepperens. De skaper og økonomisk verdi ved å slipe kniver for kunden, så skaper de verdi og utnytter ressursene bedre enn om alle kjøper hver sin knivsliper.
 • Kan du få redusert mengden avfallstoffer eller svinn fra egen drift? Et godt eksempel på Rethink er Fjellreven som har funnet løsninger for å bruke opp tekstil-rester.
 • ShareNotWaste tenkte nytt og utviklet Fuud- appen, som skal bidra til å redusere matsvinn ved at alle som har matressurser, som et epletre, bærbusker eller liknende som de ikke bruker opp, kan dele dette med andre.

Reduce

Øk effektiviteten i ressursutnyttelsen slik at du ikke trenger like mye nye ressurser.

 • Kan du for eksempel dele/ leie ut enkelte maskiner til andre bedrifter, så ikke alle må kjøpe en maskin hver?
 • Kan man redusere innkjøpet på uniformer? Kanskje man kan bestille kun når det trengs, i stedet for nye og oppdaterte uniformer fra år til år?
 • Et eksempel er å leie kontormøbler i stedet for å eie dem, for eksempel gjennom GoGood.

Re-use

Gjenbruk ressurser, enten andre sine ressurser eller ting som man besitter internt.

 • Kanskje du kan kjøpe et skrivebord gjennom gjenbruk- og ombruk-aktører som Transit, Finn.no, BrukOm, Movement eller Tise.
 • Finn gjenbrukte datamaskiner gjennom for eksempel Atea, Movement eller IT Marked. De har rutiner for å sikre datamaskinene. Atea har og rutiner for å hjelpe deg å gjenbruke utstyr som ikke lengre fungerer.

Repair

Reparer det du har, eller send det til reparasjon.

Om møbler eksempelvis blir ødelagt kan man reparere det gjennom f.eks Transit, GoGood eller Edvard Eriksen.

Man kan også undersøke om leverandøren av det ødelagte produktet leverer reservedeler, slik at det kan fikses.

Refurbish

Puss opp det du har, slik at det ser fint ut igjen og passer inn der du skal ha det.

Eksempelvis kan vi pusse ned, male, trekke om eller liknende, slik at alt passer sammen i samme stil på kontoret.

 • Skal du pusse opp et møbel kan du få gode råd på malebutikker til hvordan du selv kan pusse og male det best mulig.
 • Det finnes bedrifter som kan pusse opp alt fra kontorstoler og sofaer, til bokhyller og kommoder. Sjekk eksempelvis ut Prima for å trekke om møbler.
 • Et eksempel er IKEA som har skapt verdiskapende forretning ut av Refurbish i sin Trash Collection.

Remanufacture

Bruk hele eller delene fra et avdanket produkt inn i et nytt produkt med samme funksjon.

 • Kanskje du kan ombruke vinduer fra ett bygg inn i et nytt bygg? Resirqel har blant annet brukte byggematerialer for salg. Les mer om ombruk i byggebransjen i Grønn Byggallianse sin artikkel her.
 • Kanskje kan man bruke bildeler fra en ødelagt bil inn i produksjonen av nye biler?
 • At mobiltelefoner i dag kan pantes er et godt eksempel, da metaller som gull, kobolt, tinn og nikkel gjenvinnes og ombrukes inn i produksjonen av nye telefoner. Slik holdes også metallene i kretsløpet, i stedet for å gå ut av det. Les mer om mobilens livssyklus her.

Repurpose

Bruk hele eller delene fra et avdanket produkt inn i et nytt produkt med en ny funksjon.

 • Kanskje man kan bruke hjulene fra en gammel kontorstol stol til et annet møbel?
 • Her kan man for eksempel sjekke ut Drivved.no som er en aktør som skaper verdi basert på å denne R-en, ved å for eksempel lage møbler til bad (her) og spisebord (her), av ytterkledninger fra gamle gårdsbygg og låver.

Recycle

Materialgjenvinn alt som kan materialgjenvinnes.

Eksempelvis kan gode sorteringsrutiner bidra til høy materialgjenvinning på for eksempel plast, gips, aluminium, matavfall, glass, hageavfall, papir, papp, stål, elektriske produkter også videre. Hver bedrift har ulikt avfall, og hvor og hvordan avfallet skal kastes kan være vanskelig å kartlegge. En god guide for å starte en rutine for sortering er å bruke Sortere.no, eller denne siden via Trondheims renholdsverk.

Recover

I de tilfellene der avfall ikke kan tas videre i kretsløpet, sørg for å gjenvinne energi av varmen når avfallet brennes.

Disse  R-ene er fine å ha med seg i omstillingen. Synes du likevel det er vanskelig å finne sirkulære løsninger på ulike problemstillinger? 

Del din problemstillingen på facebookgruppen "Sirkulærøkonomi i praksis" eller kontakt oss i Sirkulart, så kan vi hjelpe hverandre! 

Andre kilder:

Innovasjon Norge, (2021). innovasjonsavtalen2021 Statusrapport: Koronakrisens påvirkning på næringslivet. Side 87 – 88

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/om-innovasjon-norge/nyheter/innovasjonstalen-rapport_enkeltsider.pdf

Skrevet av: