Se video: Kick-off: Sirkulærøkonomi - Hva betyr det for din bedrift?

Se videoen fra kick-off til Sirkulært-prosjektet, hvor vi ser på hvordan sirkulærøkonomien påvirker Trondheimsregionen og Trøndelag fram mot 2030. Du møter Tore O. Sandvik, Berit Rian, Cathrine Barth m.fl.

I dette webinaret gir først Cathrine Barth, en av Norges fremste eksperter på sirkulærøkonomi, et spark i baken til norsk næringsliv, hvor hun ser på hvilke muligheter og trusler som ligger foran oss fram mot 2030 og videre mot 2050.

Deretter møter vi fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik og Berit Rian, adm dir. i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, som snakker om hvilke fortrinn Trøndelag har i omstillingen mot en sirkulær økonomi.

Sendingen avsluttes med et bransjepanel med Ole Eivind Siggerud fra Livid (handel/mote), Katja Samara fra Loopfront (bygg og anlegg/teknologi) og John Kåre Solem fra Thamsklyngen (industri). Disse aktørene ligger alle i front når det gjelder sirkulær omstilling, og deler sine erfaringer i samtale med prosjektleder for Sirkulært-prosjektet, Torstein Langeland.

Arrangementet ble avsluttet med en live diskusjon på Zoom, hvor diskusjonen om omstillingen til en sirkulær økonomi ble tatt videre. Den samtalen er ikke med i dette opptaket.

Skrevet av:
Torstein Langeland

Se video: Kick-off: Sirkulærøkonomi - Hva betyr det for din bedrift?

Se videoen fra kick-off til Sirkulært-prosjektet, hvor vi ser på hvordan sirkulærøkonomien påvirker Trondheimsregionen og Trøndelag fram mot 2030. Du møter Tore O. Sandvik, Berit Rian, Cathrine Barth m.fl.

I dette webinaret gir først Cathrine Barth, en av Norges fremste eksperter på sirkulærøkonomi, et spark i baken til norsk næringsliv, hvor hun ser på hvilke muligheter og trusler som ligger foran oss fram mot 2030 og videre mot 2050.

Deretter møter vi fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik og Berit Rian, adm dir. i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, som snakker om hvilke fortrinn Trøndelag har i omstillingen mot en sirkulær økonomi.

Sendingen avsluttes med et bransjepanel med Ole Eivind Siggerud fra Livid (handel/mote), Katja Samara fra Loopfront (bygg og anlegg/teknologi) og John Kåre Solem fra Thamsklyngen (industri). Disse aktørene ligger alle i front når det gjelder sirkulær omstilling, og deler sine erfaringer i samtale med prosjektleder for Sirkulært-prosjektet, Torstein Langeland.

Arrangementet ble avsluttet med en live diskusjon på Zoom, hvor diskusjonen om omstillingen til en sirkulær økonomi ble tatt videre. Den samtalen er ikke med i dette opptaket.

Skrevet av:
Torstein Langeland