EU Taksonomien - Kort forklart

Fra en bærekraftsundersøkelse i Trondheimsregionens næringsliv 2021 kommer det frem at kun 14,9% av respondentene svarer at de har god kjennskap til EU Taksonomien, og hele 30,2% har ikke hørt om den.

Derfor: Her er EU taksonomien kort forklart

EU Taksonomien er et klassifiseringssystem som bestemmer hvorvidt en økonomisk aktivitet er bærekraftig eller ikke. Vesentlig her er at systemet bidrar til en mer felles forståelse for hva bærekraft faktisk er, noe som kanskje er uklart for mange. En annen fordel er at det trolig han hindre grønnvasking, fordi flere blir bevisste på hva bærekraft faktisk er.

Den økonomiske aktiviteten klassifiseres som bærekraftig om den oppfyller krav i tre trinn:

 1. Aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett av seks definerte EU miljømål.
 2. Aktiviteten må ikke være til skade for de andre definerte miljømålene
 3. Aktiviteten på oppfylle minimumskrav for sosiale rettigheter (OECD + ILO)

De seks definerte miljømålene er:

 1. Begrensning av klimaendringer
 2. Forebygging og kontroll av forurensning
 3. Omstilling til en sirkulær økonomi
 4. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer
 5. Bærekraftig bruk av vann- og marine ressurser
 6. Klimatilpasning

Næringsforeningen i Trondheimsregionen publiserte i juni 2021 et webinar om taksonomien. Det kan du se her, for å få enda bedre innsikt i hva den handler om. Den anbefales!

Du finner alt om EU Taksonomien på EU sine nettsider HER 

Kilde:

Heidi Rapp Nilsen / Store norske leksikon, (2021) EU taksonomi for bærekraftig aktivitet

https://snl.no/EUs_taksonomi_for_b%C3%A6rekraftig_aktivitet

Vil du lære mer? 

Her er andre  artikler om EU Taksonomien: 
Skrevet av:

EU Taksonomien - Kort forklart

Fra en bærekraftsundersøkelse i Trondheimsregionens næringsliv 2021 kommer det frem at kun 14,9% av respondentene svarer at de har god kjennskap til EU Taksonomien, og hele 30,2% har ikke hørt om den.

Derfor: Her er EU taksonomien kort forklart

EU Taksonomien er et klassifiseringssystem som bestemmer hvorvidt en økonomisk aktivitet er bærekraftig eller ikke. Vesentlig her er at systemet bidrar til en mer felles forståelse for hva bærekraft faktisk er, noe som kanskje er uklart for mange. En annen fordel er at det trolig han hindre grønnvasking, fordi flere blir bevisste på hva bærekraft faktisk er.

Den økonomiske aktiviteten klassifiseres som bærekraftig om den oppfyller krav i tre trinn:

 1. Aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett av seks definerte EU miljømål.
 2. Aktiviteten må ikke være til skade for de andre definerte miljømålene
 3. Aktiviteten på oppfylle minimumskrav for sosiale rettigheter (OECD + ILO)

De seks definerte miljømålene er:

 1. Begrensning av klimaendringer
 2. Forebygging og kontroll av forurensning
 3. Omstilling til en sirkulær økonomi
 4. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer
 5. Bærekraftig bruk av vann- og marine ressurser
 6. Klimatilpasning

Næringsforeningen i Trondheimsregionen publiserte i juni 2021 et webinar om taksonomien. Det kan du se her, for å få enda bedre innsikt i hva den handler om. Den anbefales!

Du finner alt om EU Taksonomien på EU sine nettsider HER 

Kilde:

Heidi Rapp Nilsen / Store norske leksikon, (2021) EU taksonomi for bærekraftig aktivitet

https://snl.no/EUs_taksonomi_for_b%C3%A6rekraftig_aktivitet

Vil du lære mer? 

Her er andre  artikler om EU Taksonomien: 
Skrevet av: