Sirkulær økonomi

En ny industriell og kommersiell æra for næringslivet i Trondheimsregionen​

Gå til Facebook gruppen!

aktuelt

Se webinaret: Sirkulær økonomi for Fretex i 50år

Vi har snakket med handelsbedriften Fretex som kontinuerlig har tenkt sirkulærøkonomi gjennom tidene. Fretex har hele tiden tilrettelagt for gjenbruk av klær og er derfor en viktig bedrift når det gjelder den sirkulære omstillingen som vi skal igjennom frem mot 2050. Dagens gjester er Hilde Kjønstad som er kjedeleder for Fretexbutikkene og Caroline Naustvoll som er butikkleder for Fretex Møllenberg.

Les saken

R- Strategi for sirkulær økonomi

I omstillingen til en sirkulær økonomi kreves og en viktig omstilling i våre handlingsmønstre. Hvordan skal vi bli sirkulære om vi ikke tenker sirkulært? Et verktøy for å tenke mer sirkulært er en strategi der vi bruker de 10 R-ene når vi skal ta beslutninger.

Les saken

Fuud, appen som skal redusere matsvinn

Stig Jacobsen forteller om ShareNotWaste og appen de har utviklet, Fuud. Han gir oss innsikt i ideen og motivasjonen bak selskapet, og hvordan de har utviklet en app som skal bidra til å dele mat for å forhindre matsvinn.

Les saken
Finn alle artikler her

kalender

No items found.
No items found.
No items found.

Hva går sirkulært ut på?

Sirkulært er et prosjekt initiert av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og skal tilrettelegge for omstilling av næringslivet i Trondheimsregionen mot en sirkulær økonomi. Prosjektet er et svar på ambisiøse klimamål satt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og skal bidra til at regionens næringsliv kan utnytte de mulighetene som dette gir.
Les mer her!

Kompetanse

Vi må bygge kjennskap og kunnskaphos næringslivet (etablert og oppstart) samt støtteapparat somnæringsforeninger og offentlig sektor i regionen. Her må vi aktivt brukekunnskapsmiljøene.

Nettverk

Vi må koble aktørene som skalsamarbeide i sirkulære verdikjeder, på tvers av FoU, det offentlige ognæringslivet

Rammevilkår

Regionen kan gå foran i å tilby de mest offensive rammevilkårene for innovasjon innen sirkulær økonomi

Våre partnere

Trondheim kommune

Trøndelag fylkeskommune

Bli partner!