Engasjer deg i sirkulærøkonomi på Facebook

Vi har dårlig tid dersom Norge skal kutte klimagassutslippene med 50% innen 2030, så nå må vi få opp tempo. Bli med på dugnaden på den nye Facebook-gruppen “Sirkulærøkonomi i praksis”!

Næringsliv og offentlig sektor trenger mye ny kunnskap og flere møteplass dersom vi skal klare å omstille Norge og verden slik at vi når bærekraftsmålene i 2030. I følge Ellen McArthur Foundation skal 45% av klimagasskuttene løses med sirkulærøkonomiske prinsipper, og da må vi i større grad enn før være rause med hverandre og tenke og jobbe mer tverrfaglig og tverrsektorielt enn vi har gjort før.

Prosjektet Sirkulært og Næringsforeningen i Trondheimsregionen har derfor stiftet gruppen “Sirkulærøkonomi i praksis” der du kan knytte nettverk, få  og bidra med ny kunnskap.

Du lurer kanskje på hvorfor Næringsforeningen i Trondheimsregionen ikke lager en gruppe kun for vår egen region? Årsaken er at vi må tenke større for å lykkes, på tvers av by-, fylke- og landegrenser. Samtidig har vi først et norsk fokus, og så får vi se om vi utvider språk og fokus etter hvert.

Så hva kan du bruke gruppen til? Her er noen forslag:

  1. Stille spørsmål om noe du lurer på knyttet til tematikken sirkulærøkonomi
  1. Svare på andres spørsmål og forespørsler
  1. Be om hjelp til å løse problemstillinger du står ovenfor
  1. Dele gode eksempler på sirkulærøkonomisk praksis fra alt fra egen organisasjon, lokalt og Norge, til et godt case fra andre deler av verden
  1. Engasjér deg på en konstruktiv måte

Hovedregelen for gruppa er å holde alt knyttet til sirkulærøkonomi og å ha en konstruktiv tone.

Trykk her for å bli med!

Skrevet av:
Sirkulært by NiT

Engasjer deg i sirkulærøkonomi på Facebook

Vi har dårlig tid dersom Norge skal kutte klimagassutslippene med 50% innen 2030, så nå må vi få opp tempo. Bli med på dugnaden på den nye Facebook-gruppen “Sirkulærøkonomi i praksis”!

Næringsliv og offentlig sektor trenger mye ny kunnskap og flere møteplass dersom vi skal klare å omstille Norge og verden slik at vi når bærekraftsmålene i 2030. I følge Ellen McArthur Foundation skal 45% av klimagasskuttene løses med sirkulærøkonomiske prinsipper, og da må vi i større grad enn før være rause med hverandre og tenke og jobbe mer tverrfaglig og tverrsektorielt enn vi har gjort før.

Prosjektet Sirkulært og Næringsforeningen i Trondheimsregionen har derfor stiftet gruppen “Sirkulærøkonomi i praksis” der du kan knytte nettverk, få  og bidra med ny kunnskap.

Du lurer kanskje på hvorfor Næringsforeningen i Trondheimsregionen ikke lager en gruppe kun for vår egen region? Årsaken er at vi må tenke større for å lykkes, på tvers av by-, fylke- og landegrenser. Samtidig har vi først et norsk fokus, og så får vi se om vi utvider språk og fokus etter hvert.

Så hva kan du bruke gruppen til? Her er noen forslag:

  1. Stille spørsmål om noe du lurer på knyttet til tematikken sirkulærøkonomi
  1. Svare på andres spørsmål og forespørsler
  1. Be om hjelp til å løse problemstillinger du står ovenfor
  1. Dele gode eksempler på sirkulærøkonomisk praksis fra alt fra egen organisasjon, lokalt og Norge, til et godt case fra andre deler av verden
  1. Engasjér deg på en konstruktiv måte

Hovedregelen for gruppa er å holde alt knyttet til sirkulærøkonomi og å ha en konstruktiv tone.

Trykk her for å bli med!

Skrevet av:
Sirkulært by NiT