Alle artikler og webinar

Se webinaret: Sirkulær økonomi for Fretex i 50år

Vi har snakket med handelsbedriften Fretex som kontinuerlig har tenkt sirkulærøkonomi gjennom tidene. Fretex har hele tiden tilrettelagt for gjenbruk av klær og er derfor en viktig bedrift når det gjelder den sirkulære omstillingen som vi skal igjennom frem mot 2050. Dagens gjester er Hilde Kjønstad som er kjedeleder for Fretexbutikkene og Caroline Naustvoll som er butikkleder for Fretex Møllenberg.

Les saken

Fuud, appen som skal redusere matsvinn

Stig Jacobsen forteller om ShareNotWaste og appen de har utviklet, Fuud. Han gir oss innsikt i ideen og motivasjonen bak selskapet, og hvordan de har utviklet en app som skal bidra til å dele mat for å forhindre matsvinn.

Les saken

Barents Outdoor – Turutstyr designet for sirkulær økonomi

Nora Juul Helliksen forteller om Barents Outdoor og deres forretningsmodell. Her får vi lære mer om hvordan de jobber med produktkvalitet, design og reparasjoner.

Les saken

ReNeo- Et mer sirkulært landbruk

Trond Lund og Arnt Sollie forteller om ideen bak ReNeo, en ide som skal gjøre landbruket mer sirkulært lokalt på bondegården! Episoden inspirerer og viser at samarbeid på tvers av fagområder bidrar til sirkulære løsninger!!

Les saken

Trøndelag Fylkeskommune- Samarbeid, tiltak og utfordringer

Lillian Strand fra Trøndelag fylkeskommune forteller hvordan kommunen arbeider med overgangen til en sirkulær økonomi. Blant annet forteller hun oss hvorfor samarbeid er helt vesentlig for å gå fra lineære til sirkulære modeller.

Les saken

Bil1Din- Det går likar med brukte bildeler

Bjarne Brøndbo forteller om Bil1Din. I episoden får du høre mer om forretningsmodellen, utfordringer de har møtt på veien og litt om Brøndbo sin motivasjon for å drive etter sirkulærøkonomiske modeller.

Les saken

EU Taksonomien - Kort forklart

Fra en bærekraftsundersøkelse i Trondheimsregionens næringsliv 2021 kommer det frem at kun 14,9% av respondentene svarer at de har god kjennskap til EU Taksonomien, og hele 30,2% har ikke hørt om den.

Les saken

R- Strategi for sirkulær økonomi

I omstillingen til en sirkulær økonomi kreves og en viktig omstilling i våre handlingsmønstre. Hvordan skal vi bli sirkulære om vi ikke tenker sirkulært? Et verktøy for å tenke mer sirkulært er en strategi der vi bruker de 10 R-ene når vi skal ta beslutninger.

Les saken

Trønderske Pionerer innen Sirkulærøkonomi

En serie som slippes som podcast og webinar. Her møter vi ulike personer fra ulike bransjer, som på hvert sitt vis er trønderske pionerer innen sirkulærøkonomi.

Les saken

Se webinaret: Sirkulære forretnings- modeller

I det andre webinaret om sirkulærøkonomi skal vi grave dypere inn i sirkulære forretningsmodeller. Hva er forskjellen på en vanlig og en sirkulær forretningsmodell? Hvem har lyktes, og hvordan? Hva er utfordringene, og går det an å bli helt sirkulær?

Les saken

Se video: Kick-off: Sirkulærøkonomi - Hva betyr det for din bedrift?

Se videoen fra kick-off til Sirkulært-prosjektet, hvor vi ser på hvordan sirkulærøkonomien påvirker Trondheimsregionen og Trøndelag fram mot 2030. Du møter Tore O. Sandvik, Berit Rian, Cathrine Barth m.fl.

Les saken

Om Sirkulært-prosjektet

Vi er på god vei inn i det avgjørende tiåret, og tiden fram mot 2030 vil kjennetegnes av store endringer i næringslivet. Derfor setter vi i gang Sirkulært-prosjektet akkurat nå.

Les saken

Webinar: Kick-Off sirkulærøkonomi - hva betyr det for din bedrift?

Bli med på Kick-Off for “Sirkulært”, som er NiTs prosjekt for å løfte kompetansen på sirkulærøkonomi hos regionens næringsliv. Materialene vi produserer og bruker vil måtte bidra til 45% av klimagassutslippene fram mot 2030, og næringslivet er en viktig del av løsningen. Nye strenge krav fra EU og Norge vil kreve omstilling, og samtidig gi enorme muligheter for næringslivet i regionen vår på tvers av de fleste bransjer. Hva vil dette bety for regionen, og spesifikt din bedrift?

Les saken

Engasjer deg i sirkulærøkonomi på Facebook

Vi har dårlig tid dersom Norge skal kutte klimagassutslippene med 50% innen 2030, så nå må vi få opp tempo. Bli med på dugnaden på den nye Facebook-gruppen “Sirkulærøkonomi i praksis”!

Les saken

Sirkulær økonomi – framtid eller luftslott?

- Vår økonomi er "designet" for sløsing. Den fremelsker bruk av jomfruelige materialer og produkter med begrenset levetid. Å erstatte dagens lineære økonomi vil kreve betydelig sosial innovasjon.

Les saken

Hva er egentlig sirkulær økonomi?

Vi lever i en tid hvor tiltak for å rette på miljøendringene og tilretteleggelser for det grønne skiftet er i vinden. Et av disse tiltakene er et push mot en mer sirkulær økonomi. Du har sikkert hørt begrepet før, men hva betyr det egentlig? Og hvorfor er det viktig?

Les saken

Se webinaret: Sirkulær økonomi for Fretex i 50år

Vi har snakket med handelsbedriften Fretex som kontinuerlig har tenkt sirkulærøkonomi gjennom tidene. Fretex har hele tiden tilrettelagt for gjenbruk av klær og er derfor en viktig bedrift når det gjelder den sirkulære omstillingen som vi skal igjennom frem mot 2050. Dagens gjester er Hilde Kjønstad som er kjedeleder for Fretexbutikkene og Caroline Naustvoll som er butikkleder for Fretex Møllenberg.

Les saken

Fuud, appen som skal redusere matsvinn

Stig Jacobsen forteller om ShareNotWaste og appen de har utviklet, Fuud. Han gir oss innsikt i ideen og motivasjonen bak selskapet, og hvordan de har utviklet en app som skal bidra til å dele mat for å forhindre matsvinn.

Les saken

Barents Outdoor – Turutstyr designet for sirkulær økonomi

Nora Juul Helliksen forteller om Barents Outdoor og deres forretningsmodell. Her får vi lære mer om hvordan de jobber med produktkvalitet, design og reparasjoner.

Les saken

ReNeo- Et mer sirkulært landbruk

Trond Lund og Arnt Sollie forteller om ideen bak ReNeo, en ide som skal gjøre landbruket mer sirkulært lokalt på bondegården! Episoden inspirerer og viser at samarbeid på tvers av fagområder bidrar til sirkulære løsninger!!

Les saken

Trøndelag Fylkeskommune- Samarbeid, tiltak og utfordringer

Lillian Strand fra Trøndelag fylkeskommune forteller hvordan kommunen arbeider med overgangen til en sirkulær økonomi. Blant annet forteller hun oss hvorfor samarbeid er helt vesentlig for å gå fra lineære til sirkulære modeller.

Les saken

Bil1Din- Det går likar med brukte bildeler

Bjarne Brøndbo forteller om Bil1Din. I episoden får du høre mer om forretningsmodellen, utfordringer de har møtt på veien og litt om Brøndbo sin motivasjon for å drive etter sirkulærøkonomiske modeller.

Les saken

EU Taksonomien - Kort forklart

Fra en bærekraftsundersøkelse i Trondheimsregionens næringsliv 2021 kommer det frem at kun 14,9% av respondentene svarer at de har god kjennskap til EU Taksonomien, og hele 30,2% har ikke hørt om den.

Les saken

R- Strategi for sirkulær økonomi

I omstillingen til en sirkulær økonomi kreves og en viktig omstilling i våre handlingsmønstre. Hvordan skal vi bli sirkulære om vi ikke tenker sirkulært? Et verktøy for å tenke mer sirkulært er en strategi der vi bruker de 10 R-ene når vi skal ta beslutninger.

Les saken

Trønderske Pionerer innen Sirkulærøkonomi

En serie som slippes som podcast og webinar. Her møter vi ulike personer fra ulike bransjer, som på hvert sitt vis er trønderske pionerer innen sirkulærøkonomi.

Les saken

Se webinaret: Sirkulære forretnings- modeller

I det andre webinaret om sirkulærøkonomi skal vi grave dypere inn i sirkulære forretningsmodeller. Hva er forskjellen på en vanlig og en sirkulær forretningsmodell? Hvem har lyktes, og hvordan? Hva er utfordringene, og går det an å bli helt sirkulær?

Les saken

Se video: Kick-off: Sirkulærøkonomi - Hva betyr det for din bedrift?

Se videoen fra kick-off til Sirkulært-prosjektet, hvor vi ser på hvordan sirkulærøkonomien påvirker Trondheimsregionen og Trøndelag fram mot 2030. Du møter Tore O. Sandvik, Berit Rian, Cathrine Barth m.fl.

Les saken

Om Sirkulært-prosjektet

Vi er på god vei inn i det avgjørende tiåret, og tiden fram mot 2030 vil kjennetegnes av store endringer i næringslivet. Derfor setter vi i gang Sirkulært-prosjektet akkurat nå.

Les saken

Webinar: Kick-Off sirkulærøkonomi - hva betyr det for din bedrift?

Bli med på Kick-Off for “Sirkulært”, som er NiTs prosjekt for å løfte kompetansen på sirkulærøkonomi hos regionens næringsliv. Materialene vi produserer og bruker vil måtte bidra til 45% av klimagassutslippene fram mot 2030, og næringslivet er en viktig del av løsningen. Nye strenge krav fra EU og Norge vil kreve omstilling, og samtidig gi enorme muligheter for næringslivet i regionen vår på tvers av de fleste bransjer. Hva vil dette bety for regionen, og spesifikt din bedrift?

Les saken

Engasjer deg i sirkulærøkonomi på Facebook

Vi har dårlig tid dersom Norge skal kutte klimagassutslippene med 50% innen 2030, så nå må vi få opp tempo. Bli med på dugnaden på den nye Facebook-gruppen “Sirkulærøkonomi i praksis”!

Les saken

Sirkulær økonomi – framtid eller luftslott?

- Vår økonomi er "designet" for sløsing. Den fremelsker bruk av jomfruelige materialer og produkter med begrenset levetid. Å erstatte dagens lineære økonomi vil kreve betydelig sosial innovasjon.

Les saken

Hva er egentlig sirkulær økonomi?

Vi lever i en tid hvor tiltak for å rette på miljøendringene og tilretteleggelser for det grønne skiftet er i vinden. Et av disse tiltakene er et push mot en mer sirkulær økonomi. Du har sikkert hørt begrepet før, men hva betyr det egentlig? Og hvorfor er det viktig?

Les saken